Projekt života ASC pre obdobie 3 rokov

 

Projekt združenia saleziánov spolupracovníkov

stredisko Humenné

 

Pilier: ASC dovnútra

Cieľ: Prehĺbenie duchovného života (počas celého roka)

Prostriedky:

 • kvalitná účasť na duchovnej obnove (vyloženie Sviatosti oltárnej, silencium),
 • pravidelná účasť na formačných stretnutiach,
 • každodenná modlitba (čítanie sv. písma, modlitba počas dňa, svätá omša, modlitba sv. ruženca),
 • účasť na duchovných cvičeniach.

 

Pilier: Rodiny

Cieľ: Budovanie rodinného ducha

Prostriedky:

 • spoločná príprava prímestského tábora s témou Rodina (Február - Apríl),
 • oslava sviatku Panny Márie Pomocnice (Máj),
 • účasť na prímestskom tábore (Júl),
 • spoločné rodinné stretnutie na chate v Jasenovciach - saleziáni spolupracovníci aj so svojimi deťmi (Jún),
 • stretnutia pri modlitbe sv. ruženca, šarkaniáda (September - Október),
 • konferencia ASC (November),
 • rodinné adventné stretnutia, ples saleziánskej rodiny (December - Január),
 • akcia: Zasadenie stromu rodiny na humenskej kalvárií,
 • pravidelné mesačné formačné stretnutia s témou: Rodina (Šťastná rodina, Šťastní rodičia) - od septembra