Členovia aktuálnej Provinciálnej Rady pre roky 2018 - 2021:

koordinátor provinciálny: Peter Kvas

sekretár Združenia: Stanislav Mihalovič

Katka Albertyová; Mária Kropiľáková; Monika Kotulová; Mária Čelková; Katarína Pisarčíková; Andrej Havlík; Peter Kertys; Peter Soroka

 

Helena Gúberová - provinciálna delegátka FMA

Pavol Grach - provinciálny delegát SDB