Miestna rada strediska

Miestna rada strediska na obdobie od 1.3.2016 do 28.2.2019. Tvorili ju: Milan Ondisko, Bernard Marinčák, Slavomíra Šoltýsová a Ján Bačišin.

Po odchode Vincka Feledíka do Košíc sa novým delegátom strediska stal don Peter Bešenyei, SDB.

 

Od 1.3.2019 sa služby ujala nová miestna rada, v zložení: Slavomíra Šoltýsová, Mária Burdová, Ján Bačišin a Milan Ondisko. Delegátom strediska je Peter Bešenyei SDB.