Miestna rada strediska

Miestna rada strediska je zvolená na obdobie od 1.3.2016 do 1.3.2019.

Tvoria ju: Milan Ondisko (koordinátor strediska), Bernard Marinčák, Slavomíra Šoltýsová a Ján Bačišin.

 

Po odchode Vincka Feledíka do Košíc sa novým delegátom strediska stal don Peter Bešenyei, SDB.