História strediska HUMENNÉ

Dlhé roky sme patrili pod chýrne stredisko Prešov. Tam boli položené naše základy, tam je naša spolupracovnícka „alma mater“. Po náraste počtu humenských členov prešovského strediska dozrela myšlienka vytvorenia samostatného strediska. Nakoniec sa to i udialo – samostatné stredisko Humenné sa odčlenilo od Prešova a vzniklo 31.1.1998 – 110 rokov po smrti dona Bosca. Stredisko Humenné malo „detašované pracovisko“ – v meste Michalovce. Táto komunita sa osomostatnila v roku 2010.

Delegátom, ktorý začal presadzovať myšlienku spolupracovníckeho života v Humennom, bol don Vincent Macejko SDB. Pokračovateľom v službe delegáta bol don Tibor Janúch SDB, don Cyril Gajdoš SDB za ktorých pôsobenia sa život strediska rozvinul. No a teraz delegátske žezlo prebral don Vincent Feledík SDB.

Tak ako v každom stredisku, i v tom našom má každý z nás iné zamestnanie, rozličný dostatok času, priestoru a talentov pre službu mladým. Preto nepísaným heslom strediska je „ORA et COLABORA“. Po našom „MODLI SA a SPOLUPRACUJ“. Niektorí apoštolujú modlitbou, iní prácou a obetou vo svojich rodinách, iní priamymi aktivitami s mladými a pod. Medzi typické aktivity patrí chystanie zábavného programu ku sviatku dona Bosca, adorácie pre mladých, pôstne a adventné stretnutia, krížové cesty, stretká pre manželov a birmovancov. Každoročne v niektorý z posledných májových víkendov organizujeme popoludnie pre všetkých na oslavu Pomocnice. V čase plesov pripravujeme pre širokú verejnosť aj ples. A ešte napríklad organizácia DC a varenie na duchovných cvičeniach... a mnoho iných drobných dobrých skutkov, o ktorých vie len Najvyšší...

Asi najnáročnejšou výzvou je pre spolupracovníkov organizácia letného prímeststkého tábora. Vtedy je potrebná každá ochotná ruka, každá spotená noha a každé srdce pripravené k modlitbe.

Modlitba - 2 krát v mesiaci sa schádzame po našich bytoch a domoch: na duchovnej obnove a na formačnom stretnutí.

 

Ešte by sa dalo písať o mnohom inom, ale ako hovorí apoštol Ján vo svojom evanjeliu: „...myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.“

 

 

 

 


História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.