Formačné témy 2019

 

Január 2019

>> téma DO: Ježiš formuje spoločenstvo    

>> téma formačná: Akým saleziánom treba byť pre dnešok?

 

Február 2019

>> téma DO:  Ježiš formuje spoločenstvo 2 

>> téma formačná: Aby vo vás bola moja radosť

 

Marec 2019

>> téma DO: Ježiš formuje spoločenstvo 3

 

Apríl 2019

>> téma DO: Centrum a najvyššia sila Ježišovho spoločenstva

 

Máj 2019

>> téma DO: Pochopiť logiku Božieho kráľovstva

 

Jún 2019

>> téma DO: zatiaľ provincia nedodala